Wachttijden

Hoe worden wachttijden bepaald?

De wachttijd voor de start van de ondersteuning is afhankelijk van de aard van de problematiek en de daarvoor benodigde ondersteuning. Op dit moment is er geen sprake van een wachtlijst of cliëntenstop.

Wanneer dit wel het geval is, zal het hieronder vermeld worden.